Mẫu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên

Quản Trị 07/05/2018 Lượt xem: 95

Yêu cầu Giáo viên lấy mẫu tự đánh giá chuẩn nghề nghiệp năm học 2017-2018 làm để nộp Tổ chuyên môn lấy mẫu của tổ đánh giá GV và tổng hợp gủi qua mail và bản cứng cho BGH Tải mẫu tại đây PHIẾU ĐG CHUẨN GV